Monday, November 21, 2011

వస్తున్నాడొయ్ -- song on krishna


వస్తున్నాడొస్తున్నాడొస్తున్నాడోయ్
నల్లనివాడల్లరివాడొస్తున్నాడోయ్

సాగరగర్భంలో సోమకాసురుని తృంచి
వేదాలగాచినోడొస్తున్నాడోయ్

నీట మునిగిన భువిని
              మూపురాన కెత్తుకోన్న
శ్రీకూర్మ రూపుడిక వస్తున్నాడోయ్

హిరణ్యాక్షునిజంపి అవనిభారముదీర్చి
ఆదివరాహమూరితి వస్తున్నాడోయ్

ప్రహ్లాదవరదుడై హిరణ్యకశిపునడచి
నరసింహమైన వాడొస్తున్నాడోయ్

బలి గర్వమణచి సురవరులను బ్రోచి
వామనావతారుడిదిగో వస్తున్నాడోయ్

హుంకరించు క్షాత్రకుల పరిమార్చిగాచి
భార్గవరాముడిక వస్తున్నాడోయ్

రావణుని వధించి రమణి సీత నేలిన
ధర్మమూర్తి రాముడు వస్తున్నాడోయ్


కోకోటి మహిమల గోపాలుర గాచిన
రాథాంతరంగుడు వస్తున్నాడోయ్

ధర్మాల సారాన్ని నరులకు బోధింప
గౌతముండదిగో వస్తున్నాడోయ్

కలియుగంబులోన జనులపాపముబాప
శ్రీ వేంకటేశుడై వస్తున్నాడోయ్

No comments:

Post a Comment